Gmina Oleśnica

Budżet

01

Dochody ogółem

Mieszkam w Gminie Oleśnica
i razem ze mną mieszka oficjalnie
13 466
mieszkańców
W 2019 roku planowane są dochody w wysokości
59 716 864,68 zł
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowi
21.79%
sumy wszystkich dochodów.
Kliknij w ikonę by dowiedzieć się więcej o dochodach gminy.
PIT
PIT
13 014 065 zł
21.79%
CIT
CIT
100 000 zł
0.17%
Podatki od nieruchomości
Podatki od nieruchomości
8 870 687 zł
14.86%
Inne podatki i opłaty lokalne
Inne Podatki Lokalne
2 965 180 zł
4.96%
Dotacje
Dotacje
19 222 640,68 zł
32.19%
Subwencje
Subwencje
10 683 253 zł
17.89%
Pozostałe dochody
Pozostałe dochody
4 861 039 zł
8.14%
02

Wydatki ogółem

Moja gmina w 2019 roku planuje wysokość wydatków ogółem na kwotę
65 024 864,68 zł
Wydatki majątkowe w wysokości
11 106 170,32 zł
stanowią 17% całego budżetu.
Wydatki majątkowe
17%
11 106 170,32 zł
Wydatki bieżące
83%
53 918 694,36 zł
03

Moje Podatki

Mój podatek PIT zasila budżet Państwa i tylko jego
38.08%
trafia do budżetu mojej gminy.
Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki naszej gminy są finansowane z podatków jej mieszkańców?
Na co idą moje pieniądze?
03

Moje Podatki

Kliknij w ikonę, aby dowiedzieć się więcej.
Ustaw miesięczne wynagrodzenie brutto 0,00 zł - 6 tys. zł
  • 0,00 zł - 6 000 zł
  • 6 000 zł - 12 000 zł
  • 12 000 zł - 18 000 zł
1200
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 355 798,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 388 032,10 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
485 500,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 979 794,86 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
325 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
163 715,51 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 542 890,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 561 744,81 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
7 052 429,42 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 583 038,06 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
701 570,93 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 610 551,36 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 274 799,00 zł
Moje podatki
Część mojego podatku, która trafia do budżetu gminy w przeliczeniu na 1 miesiąc wynosi:
Transport i łączność
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/oswiata-wychowanie_WGPTRVu.svg
Oświata i wychowanie
całkowity koszt
18 355 798,36 zł
Wydatki bieżące
16 374 123,36 zł
Wydatki inwestycyjne
1 981 675,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/transport-lacznosc_W9Nn5UG.svg
Transport i łączność
całkowity koszt
2 388 032,10 zł
Wydatki bieżące
1 979 271,70 zł
Wydatki inwestycyjne
408 760,40 zł
Administracja publiczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-mieszkaniowa_2gSQhbB.svg
Gospodarka mieszkaniowa
całkowity koszt
485 500,00 zł
Wydatki bieżące
485 500,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/administracja-publiczna_PdwgkSB.svg
Administracja publiczna
całkowity koszt
7 979 794,86 zł
Wydatki bieżące
6 687 139,17 zł
Wydatki inwestycyjne
1 292 655,69 zł
Edukacyjna opieka wychowawcza
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/bezpieczenstwo-publiczne_WCTd2Hh.svg
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
całkowity koszt
325 000,00 zł
Wydatki bieżące
325 000,00 zł
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/edukacja-opieka-wychowawcza_2h2Zs5p.svg
Edukacyjna opieka wychowawcza
całkowity koszt
163 715,51 zł
Wydatki bieżące
163 715,51 zł
Rodzina
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/pomoc-spoleczna_cb7mKnp.svg
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
całkowity koszt
3 542 890,00 zł
Wydatki bieżące
3 542 890,00 zł
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rodzina_4Uood8m.svg
Rodzina
całkowity koszt
14 561 744,81 zł
Wydatki bieżące
14 561 744,81 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/gospodarka-komunalna_m5pukDZ.svg
Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
całkowity koszt
7 052 429,42 zł
Wydatki bieżące
5 444 729,42 zł
Wydatki inwestycyjne
1 607 700,00 zł
Kultura fizyczna
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-dziedzictwo_UV0a3ih.svg
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
całkowity koszt
2 583 038,06 zł
Wydatki bieżące
2 204 971,76 zł
Wydatki inwestycyjne
378 066,30 zł
Rolnictwo i łowiectwo
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/kultura-fizyczna_PuLjjBG.svg
Kultura fizyczna
całkowity koszt
701 570,93 zł
Wydatki bieżące
660 878,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 692,93 zł
Pozostałe wydatki
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rolnictwo-lowiectwo_pR8POc0.svg
Rolnictwo i łowiectwo
całkowity koszt
5 610 551,36 zł
Wydatki bieżące
213 931,36 zł
Wydatki inwestycyjne
5 396 620,00 zł
Oświata i wychowanie
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/icons/rozne-rozliczenia_botaaJx.svg
Pozostałe wydatki
całkowity koszt
1 274 799,00 zł
Wydatki bieżące
1 274 799,27 zł
Wydatki bieżące
10 107 626,92 zł
Wydatki inwestycyjne
200 000,00 zł
Szkoły podstawowe
10 307 626,92 zł
Wydatki bieżące
3 724 533,59 zł
Przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego
3 724 533,59 zł
Wydatki bieżące
1 059 623,97 zł
Wydatki inwestycyjne
1 781 675,00 zł
Gimnazja
2 841 298,97 zł
Wydatki bieżące
241 809,73 zł
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
241 809,73 zł
Wydatki bieżące
1 062 919,15 zł
Dowożenie uczniów do szkół
1 062 919,15 zł
Wydatki bieżące
73 815,29 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
73 815,29 zł
Wydatki bieżące
103 794,71 zł
Pozostała działalność
103 794,71 zł
Wydatki bieżące
1 132 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
358 163,04 zł
Drogi publiczne gminne
1 490 163,04 zł
Wydatki bieżące
729 271,70 zł
Wydatki inwestycyjne
40 597,36 zł
Drogi wewnętrzne
769 869,06 zł
Wydatki bieżące
35 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
10 000,00 zł
Drogi publiczne powiatowe
45 000,00 zł
Wydatki bieżące
70 000,00 zł
Lokalny transport zbiorowy
70 000,00 zł
Wydatki bieżące
13 000,00 zł
Drogi publiczne wojewódzkie
13 000,00 zł
Wydatki bieżące
423 500,00 zł
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
423 500,00 zł
Wydatki bieżące
20 000,00 zł
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
20 000,00 zł
Wydatki bieżące
42 000,00 zł
Pozostała działalność
42 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 249 227,93 zł
Wydatki inwestycyjne
1 275 436,92 zł
Urzędy gmin
7 524 664,85 zł
Wydatki bieżące
208 200,24 zł
Wydatki inwestycyjne
17 218,77 zł
Rady gmin
225 419,01 zł
Wydatki bieżące
57 611,00 zł
Urzędy wojewódzkie
57 611,00 zł
Wydatki bieżące
108 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
108 000,00 zł
Wydatki bieżące
64 100,00 zł
Pozostała działalność
64 100,00 zł
Wydatki bieżące
299 000,00 zł
Ochotnicze straże pożarne
299 000,00 zł
Wydatki bieżące
15 000,00 zł
Komendy Powiatowe Policji
15 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 000,00 zł
Komendy Wojewódzkie Policji
4 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 000,00 zł
Obrona cywilna
1 000,00 zł
Wydatki bieżące
6 000,00 zł
Pozostała działalność
6 000,00 zł
Wydatki bieżące
79 835,51 zł
Świetlice szkolne
79 835,51 zł
Wydatki bieżące
50 000,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
50 000,00 zł
Wydatki bieżące
24 000,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
24 000,00 zł
Wydatki bieżące
9 880,00 zł
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym
9 880,00 zł
Wydatki bieżące
1 751 300,00 zł
Ośrodki pomocy społecznej
1 751 300,00 zł
Wydatki bieżące
600 000,00 zł
Domy pomocy społecznej
600 000,00 zł
Wydatki bieżące
295 835,00 zł
Zasiłki stałe
295 835,00 zł
Wydatki bieżące
217 520,00 zł
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
217 520,00 zł
Wydatki bieżące
132 000,00 zł
Pomoc w zakresie dożywiania
132 000,00 zł
Wydatki bieżące
120 400,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
120 400,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Programy polityki zdrowotnej
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
60 000,00 zł
Lecznictwo ambulatoryjne
60 000,00 zł
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, Składki na ubezpieczenie zdrowotne (Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa), Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zwalczanie narkomanii (Wydatek w całości pokrywanym z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), Dodatki mieszkaniowe, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
285 835,00 zł
Wydatki bieżące
8 502 000,00 zł
Wydatek w całości pokryty z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Świadczenia wychowawcze
8 502 000,00 zł
Wydatki bieżące
4 545 719,00 zł
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
4 545 719,00 zł
Wydatki bieżące
607 297,00 zł
Wspieranie rodziny
607 297,00 zł
Wydatki bieżące
531 928,81 zł
Tworzenie i funkcjonowanie żłobków
531 928,81 zł
Wydatki bieżące
90 000,00 zł
Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych
90 000,00 zł
Wydatki bieżące
41 000,00 zł
Karta Dużej Rodziny
41 000,00 zł
Wydatki bieżące
23 800,00 zł
Opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej z budżetu Państwa
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
23 800,00 zł
Wydatki bieżące
220 000,00 zł
Rodziny zastępcze
220 000,00 zł
Wydatki bieżące
2 474 600,00 zł
Wydatki inwestycyjne
1 577 700,00 zł
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4 052 300,00 zł
Wydatki bieżące
2 371 936,26 zł
Wydatek pokrywany z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami
2 371 936,26 zł
Wydatki bieżące
158 493,16 zł
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
158 493,16 zł
Wydatki bieżące
54 000,00 zł
Zakłady Gospodarki Komunalnej
54 000,00 zł
Wydatki bieżące
80 000,00 zł
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
80 000,00 zł
Wydatki bieżące
62 700,00 zł
Oczyszczanie miast i wsi
62 700,00 zł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, Pozostała działalność
Pozostałe wydatki
273 000,00 zł
Wydatki bieżące
1 844 975,34 zł
Wydatki inwestycyjne
336 000,00 zł
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2 180 975,34 zł
Wydatki bieżące
185 000,00 zł
Biblioteki
185 000,00 zł
Wydatki bieżące
10 500,00 zł
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
10 500,00 zł
Wydatki bieżące
164 496,42 zł
Wydatki inwestycyjne
42 066,30 zł
Pozostała działalność
206 562,72 zł
Wydatki bieżące
320 000,00 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej
320 000,00 zł
Wydatki bieżące
151 578,00 zł
Wydatki inwestycyjne
40 692,93 zł
Obiekty sportowe
192 270,93 zł
Wydatki bieżące
189 300,00 zł
Pozostała działalność
189 300,00 zł
Wydatki bieżące
121 000,00 zł
Wydatki inwestycyjne
5 396 620,00 zł
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
5 517 620,00 zł
Wydatki bieżące
52 931,36 zł
Molieracja wodne
52 931,36 zł
Wydatki bieżące
40 000,00 zł
Izby rolnicze
40 000,00 zł
Wydatki bieżące
900 000,00 zł
Obsługa długu publicznego
900 000,00 zł
Wydatki bieżące
287 430,27 zł
Różne rozliczenia
287 430,27 zł
Wydatki bieżące
70 840,00 zł
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
70 840,00 zł
Wydatki bieżące
5 600,00 zł
Działalność usługowa
5 600,00 zł
Wydatki bieżące
5 000,00 zł
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
5 000,00 zł
Wydatki bieżące
3 300,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Obrona narodowa
3 300,00 zł
Wydatki bieżące
2 629,00 zł
Wydatek w całości pokrywany z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Państwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
2 629,00 zł
04

Zadania inwestycyjne

Gmina Oleśnica w 2019 roku
planuje zadania inwestycyjne za kwotę
10 983 514,63 zł
Kliknij w nazwę kategorii by poznać szczegóły
66.58%
Infrastruktura
33.42%
Sprawy społeczne, kultura i sport
Wydatki na inwestycje w dziale
7 313 080,40 zł
3 670 434,23 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_EKKbydZ.jpg

Budowa dróg i chodników

Przebudowa dróg gminnych;
Wykonanie chodników: ul. Pogodna Bystre, Jankowice, Smolna, Spalice;
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w m. Bystre.

Całkowity koszt
386 820,74 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_fqGkNIS.jpg

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka.

Całkowity koszt
5 296 620,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne.jpg

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica. Łączny nakład na inwestycje (2014-2020): 7 177 700,00 zł;
Uzupełnienie opraw na terenie gminy Oleśnica.

Całkowity koszt
1 577 700,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej.jpg

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Spalice;
Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi gminnej na działce 71 w sołectwie Zimnica;
Ośrodek socjalizacyjno-adopcyjny, schronisko dla zwierząt - ogrodzenie, wodociąg, energia.


Całkowity koszt
51 939,66 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku.jpg

Obsługa mieszkańca

Monitoring, klimatyzacja, system przeciwpożarowy;
Termomodernizacja budynku UG w Oleśnicy.


Całkowity koszt
1 270 000,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica.jpg

Rozwój kultury

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Smolna;
Zakup projektu na budowę świetlicy - Ostrowina;
Projekt wiaty przy świetlicy - Świerzna;
Zakup i budowa wiat biesiadnych, ogrodowych.


Całkowity koszt
378 066,30 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_lvUOEBs.jpg

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m. Smolna;
Termomodernizacja budynku GGO w Oleśnicy.


Całkowity koszt
1 981 675,00 zł
https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_qVWxuV3.jpg

Obiekty sportowe

Projekt i zakup altany na boisko - Krzyczyn;
Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - Ligota Mała;
Utwierdzenie placu przy szatni na boisku wiejskim - Zarzysko.


Całkowity koszt
40 692,93 zł
Zobacz pełną listę zadań Zobacz pełną listę zadań

Infrastruktura

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_drog_EKKbydZ.jpg

Całkowity koszt

386 820,74 zł

Budowa dróg i chodników

Przebudowa dróg gminnych;
Wykonanie chodników: ul. Pogodna Bystre, Jankowice, Smolna, Spalice;
Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z kanalizacją deszczową w m. Bystre.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/budowa_sieci_wodociagowej_fqGkNIS.jpg

Całkowity koszt

5 296 620,00 zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ligota Wielka.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/oswietlenie_uliczne.jpg

Całkowity koszt

1 577 700,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Oleśnica. Łączny nakład na inwestycje (2014-2020): 7 177 700,00 zł;
Uzupełnienie opraw na terenie gminy Oleśnica.

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_zatoka_autobusowa_z_montazem_wiaty_przystankowej.jpg

Całkowity koszt

51 939,66 zł

Pozostałe inwestycje

Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Spalice;
Budowa zatoki autobusowej w pasie drogi gminnej na działce 71 w sołectwie Zimnica;
Ośrodek socjalizacyjno-adopcyjny, schronisko dla zwierząt - ogrodzenie, wodociąg, energia.


Sprawy społeczne, kultura i sport

https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku.jpg

Całkowity koszt

1 270 000,00 zł

Obsługa mieszkańca

Monitoring, klimatyzacja, system przeciwpożarowy;
Termomodernizacja budynku UG w Oleśnicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA_swietlica.jpg

Całkowity koszt

378 066,30 zł

Rozwój kultury

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Smolna;
Zakup projektu na budowę świetlicy - Ostrowina;
Projekt wiaty przy świetlicy - Świerzna;
Zakup i budowa wiat biesiadnych, ogrodowych.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/GRAFIKA__Termomodernizacja_budynku_lvUOEBs.jpg

Całkowity koszt

1 981 675,00 zł

Placówki Oświatowe

Przebudowa wejścia w SP w m. Smolna;
Termomodernizacja budynku GGO w Oleśnicy.


https://d2nfqc8zvhcvgu.cloudfront.net/media/budgets/investment_tasks_images/plac_zabaw_qVWxuV3.jpg

Całkowity koszt

40 692,93 zł

Obiekty sportowe

Projekt i zakup altany na boisko - Krzyczyn;
Budowa placu zabaw przy boisku sportowym - Ligota Mała;
Utwierdzenie placu przy szatni na boisku wiejskim - Zarzysko.


05

Prognoza PIT

My mieszkańcy mamy wpływ, jak rozwija się nasza gmina Rozliczając podatki w miejscu zamieszkania zwiększamy budżet na inwestycje.

Swój podatek dochodowy (PIT) w Gminie Oleśnica rozlicza tylko 74% mieszkańców.

Teraz
74%
13 014 065,00 zł
Prognoza
100%
17 519 296,31 zł
Zobacz, jak brakujące +26%
wpływów PIT zmieni naszą gminę na lepsze.
+ 1 km
Lepsze drogi
+ 1 km
wykonanych dróg rocznie
+ 4
Rozrywka dla najmłodszych
+ 4
wykonane bezpieczne podłoża na placach zabaw
+ 3 km
Sport i rekreacja
+ 3 km
nowych ścieżek rowerowych
+ 10
Oświetlenie gminne
+ 10
nowych lamp ulicznych
+ 1
Wydarzenia kulturowe
+ 1
nowa świetlica wiejska
+ 1
Placówki oświatowe
+ 1
nowe przedszkole
Dowiedz
się jak rozliczyć
PIT w swojej gminie!
Zostawiasz swój podatek w Oleśnicy?
Jesteśmy z Ciebie dumni.

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Oleśnica (niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!


Rozlicz PIT w Gminie Oleśnica

Cookies
Używamy "plików cookie", aby ułatwić korzystanie z naszej witryny. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności.